CONDICIONS GENERALS DE LA TARGETA PREMIUM
 
TARGETA PREMIUM
Condicions Generals vigents a partir de l`1 de gener de 2014.
Aquestes condicions única i exclusivament s`aplicaran a les botigues FARRÀS 1910 i PEUDEROCA .Els clients amb la Targeta Premium podran gaudir dels següents beneficis :
* El 5% de l`import net de la seva compra se li acumularà a la seva targeta Premium.
* Aquest import acumulat, el client titular de la Targeta Premium, el podrà utilitzar per pagar en una propera compra.
* Per tal de gaudir del benefici anterior, serà necessari presentar la Targeta Premium en el moment de la compra. El descompte obtingut quedarà reflectit en el tiquet de la compra.
* No es podrà utilitzar la Targeta Premium per pagar restes d`una venda que ja hagi generat un saldo acumulat a la targeta.

*Per rebaixes només s` acumula el tan per cent , no es descompta.Per gangues, preus únics i promocions especials,no s` aplicara el descompta.   
* El client titular de la Targeta Premium podrà gaudir de tots els avantatges que ofereixen altres empreses associades a aquest projecte de targeta de fidelització. Aquests avantatges es podran consultar a la web www.farras1910@farras.cat
l`apartat d`accés de clients.
* La Targeta Premium és personal i instransferible, tan en els establiments FARRÀS 1910 i PEUDEROCA com en a les empreses associades es podrà solicitar al seu titular la corresponent identificació per poder-li oferir els avantatges.
* FARRÀS 1910 i PEUDEROCA es reserva el dret d`admisió a la titularitat de les targetes Premium.
* FARRÀS 1910 i PEUDEROCA es reserva el dret de modificar, sense previ avis, el percentatge que s`acumula a la targeta en époques de rebaixes, promocions especials o en qualsevol moment que l`empresa consideri oportú fer-ho.
* Mitjançant la sol.licitud d`alta i aquestes condicions generals, el titular de la Targeta es considera legalment informat, consent i autoritza expressament a FARRAS 1910 i PEUDEROCA a emmagatzemar i tractar les dades de caràcter personal facilitades a la sol.licitud, les resultants de processos informàtics i les derivades de l`ús de la Targeta (dades obtingudes de les compres) amb la finalitat de gestionar, mantenir i controlar l`execució del programa client, realitzar estudis de mercat i elaborar perfils de compra per tal d`aplicar avantatges, descomptes i ofertes addicionals i poder enviar comunicacions al client titular de la Targeta a través de qualsevol mitjà (electrònics o no), a els que així ho desitgin i no manifestin el contrari, sobre novetats, productes, serveis, ofertes i promocions especials de les botigues FARRÀS 1910 i PEUDEROCA. Així mateix el titular de la Targeta, podrà exercitar els drets d`oposició, accés, rectificació i cancel.lació dirigint-se per escrit a Farràs1910 i/o Peuderoca,Placeta Ciutat 13-11,08600  BERGA